Hållbar produktion

Vi försöker ständigt effektivisera vår energianvändning. Hela vår anläggning värms idag upp av fjärrvärme. Vi förebygger också risken för föroreningar och arbetar ständigt med förbättringar inom miljöområdet. Kontinuerligt ökar vi engagemanget och kunskapen hos såväl anställda som hos ledning för att säkerställa en hög nivå i miljöarbetet. 

Vi har ett ansvar för vår leverantörskedja och ställer krav och har regelbunden uppföljning. Vi är angelägna om att alla våra leverantörer, oberoende av var de finns i världen, följer Hörby Bruks uppförandekod och ser till att produktionen sker i enlighet med internationella, erkända krav på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Vår kvalitets- och miljöpolicy nedan ger en översiktlig beskrivning av vårt system för kvalitets- och miljöledning.

 

Kvalitetspolicy

Version 5, 2017-10-15

Hörby Bruk står för trygg, stabil och långsiktig kvalitet.
Detta ska vi uppnå genom att med hjälp av vår kompetenta personal ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet för att på bästa sätt leverera högkvalitativa produkter.

Detta innebär att:

 • Våra kunder litar på att våra produkter lever upp till förväntningarna, att leveranserna är korrekta och kommer i tid och att vi ger bra service.
 • Vi är engagerade och känner ansvar för att det arbete som vi lämnar från oss är rätt utfört.
 • Vi arbetar ständigt för att överträffa de krav och förväntningar som ställs på oss från så väl kunder som andra intressenter.
 • Vi utvecklar produkter och tillverkningsmetoder som tillgodoser säkerhet och användarbehov och som möjliggör rationell tillverkning.
 • Våra leverantörer väljs för långsiktiga och stabila relationer där leverantörens förmåga utnyttjas på bästa sätt.

Vi förbättrar ständigt våra produkter och arbetssätt.

Miljöpolicy

Version 5, 2017-10-15

Vår verksamhet ger upphov till en viss miljöpåverkan i form av bland annat
naturresursförbrukning, avfall, kemikaliehantering och transporter. För att minska vår negativa miljöpåverkan arbetar vi aktivt med att förbättra våra processers miljöprestanda. Detta gör vi eftersom vi vill ta ansvar för hur våra produkter påverkar miljön samtidigt som vi vill skapa ett mervärde till våra kunder.

Därför ska vi:

 • Följa tillämplig miljölagstiftning samt andra bindande krav som ställs av bland annat våra kunder.
 • Ständigt undersöka alternativa material och produktionsmetoder som kan minska vår belastning på miljön.
 • Hushålla med resurser och material och begränsa användandet av ämnen som medför miljö- och hälsorisker.
 • Verka för en långsiktig kvalitet för att säkerställa en lång livslängd på våra produkter
 • Effektivisera vår energianvändning och i största möjliga utsträckning använda förnyelsebara energikällor.
 • Förebygga risken för föroreningar och arbeta mot ständiga förbättringar
  inom miljöområdet.
 • Öka engagemanget och kunskapen hos såväl anställda som hos ledningen för att säkerställa en hög nivå i miljöarbetet.

Detta ska ske på ett målinriktat och kostnadseffektivt sätt.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
1 sv