Vårt ansvar för människor och samhälle

Hörby Bruks ambition är att skapa en god arbetsplats och att bidra till positiva och hållbara samhällsförändringar tillsammans med våra intressenter. Vi arbetar för att säkerställa en god framtid för vår egen verksamhet, våra anställda och samhället som vi är en del av.

 

På Hörby Bruk vilar vi tryggt i våra värderingar och kärnvärden. Hos oss är alla välkomna och vi värnar allas likas rätt och värde.

 

Hörby Bruk har en viktig roll som arbetsgivare. Vi tar ett stort ansvar för att bygga en robust och välmående organisation där medarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetsglädje är prioriterade. Det är en grundläggande rättighet för alla anställda. Vi vet att vi blir starkare och bättre tillsammans, och vi är stolta över vårt lagarbete och vår arbetsplats.

 

Hörby Bruks ledning har tagit fram ett antal policies som beskriver riktlinjerna för hur vi ska skapa en god arbetsplats och främja en kultur präglad av öppenhet, omtanke och respekt. De policies som är ledstjärnor i den dagliga verksamheten är t ex Uppförandekod, Jämnställdhetspolicy, Arbetsmiljöpolicy och Integritetspolicy.


Hörby Bruk är en viktig aktör i sin närmiljö och är aktiv i relationerna med omgivningen. Vi bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle bland annat genom att samverka med skolor och utbildningar, ett engagemang som är en självklarhet för oss. Varje år välkomnar vi skolbarn, ungdomar och studenter som på olika sätt får inblick i verksamheten och får en förståelse för tillverkningsindustrin. Som stolta ambassadörer för Hörby Bruk vill vi väcka nyfikenhet för hantverkstradition, hållbarhet och kvalitetsprodukter.

 

Hörby Bruk brinner även för företagande. Genom ett framgångsrikt näringsliv lägger vi grunden för välståndet och välfärden. Hörby Bruk är en aktiv samarbetspartner till NyföretagarCentrum Öresund. Här kan personer som planerar att starta företag få kostnadsfri rådgivning.

 


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
1 sv