10 års garanti på skalmarna

”Hörby Bruk AB garanterar konstruktion och limning av skalmar typ Marine Bamboo under en period av 10 år från inköpsdatum (se våra villkor för alla detaljer). Materialet har testats av RISE och uppnått högsta beständighetsklass, enligt EN 350, avseende mögelangrepp.”

NYHET - SKOTTKÄRRA MED SKALMAR GJORDA AV BAMBU

Det hållbara valet med 10 års garanti på skalmarna – skottkärra med bambuskalmar

Hörby Bruk presenterar stolt sin senaste produkt - Skottkärra med bambuskalmar. Denna produkt utgör det ultimata valet för utomhusbruk i krävande miljöer och levereras med en imponerande 10 års garanti på sina skalmar. Med en perfekt balans mellan hållbarhet och stil är vår skottkärra med bambuskalmar det ultimata valet för den medvetne trädgårdsentusiasten. Gör ditt arbete till en fröjd med denna vackra och funktionella skottkärra!

Säljstart år 2024

Vad är bambu?
Bambuplantan är ett gräs som växer helt organiskt utan konstbevattning, bekämpningsmedel eller gödning. Bambun som används till våra skalmar odlas på FCS-certifierade sluttningsplantager där inget annat kan odlas och där både odling och tillverkning innehar FSC-certifiering. Efter avverkning kan hela 90% av bambuplantan använ­das.

 

Hur tillverkas bambu?
När bambun skördats skalas stammen och splittras upp i tunna strips. Stripsen torkas och värmebehandlas i en ugn för att ge skydd mot mikrobiell nedbrytning.

Efter torkningen doppas stripsen i ett limbad och limmets höga intjäningsförmåga i stripsen är av avgörande betydelse för slutproduktens egenskaper. Därefter pressas stripsen ihop under 2700 tons tryck och efter slutbearbetning erhålls ett material med en densitet på1,2 ton/m3 med extrem hårdhet.

 

Hur tar jag hand om mina bambuskalmar?

Man kan med fördel använda sig av rengöringsmedel som exempelvis Grovrent eller Trallrent som normalt används för rengöring av altaner och terrasser. Dessa medel rengör också träytan från fett, smuts och sot. Olja därefter in dina skalmar en gång per år med träolja för att de ska hålla.

Extremt hårt – inget svamp eller mögelangrepp

Bambuskalmarna är gjorda i ett unikt material med exceptionell hårdhet vilket gör det extremt motståndskraftigt i utmanande miljöer. Basen är bambuplantan som efter flera års forsknings- och utvecklingsarbete har lett fram till den produktionsprocess som ger bambuskalmarna dess unika egenskaper.

Högsta beständighetsklass

Högsta beständighetsklass i kontakt med jord och vatten och idealiskt för utomhusbruk i tuffa miljöer

RISE -Research Institutes of Sweden´s tester visar att bambun uppfyller kraven för högsta beständighetsklass för träslag enligt EN 350 vilket gör den mycket tålig i kontakt med jord och vatten och därmed lämplig för användning i användningsklass 4 enligt EN 335.

FSC certifierat

Bambun som används till våra skalmar odlas och tillverkas på FCS-certifierade sluttningsplantager där inget annat kan odlas.

Grönt material med minimal miljöpåverkan

Naturligtvis hoppas vi att du kan njuta av dina skalmar i många år, men det kommer ett ögonblick när den har avslutat sin livscykel. I det ögonblicket kommer en annan egenskap hos bambu att bli viktig: att den är lätt att återvinna, t ex kan den brännas i en energianläggning för biomassa för att skapa grön el. På så sätt minskar användningen av fossila bränslen.

Minimal rörelse

Ingen risk för sprickbildning på målade ytor. Dess egenskaper bibehålls året runt bl. a. beroende på obefintlig rörelse i materialetvid stora temperaturskiftningar

Ladda ner vår PDF om Premium Line här

Premium Line PDF

10 års garanti på skalmarna

Garanti
Attentio Solutions AB garanterar konstruktion och limning av Marine Bamboo utomhusprodukter (Trall, staket, fasadpanel och liknande applikationer utan mekanisk påverkan *) under en period av 10 år från inköpsdatum i enlighet med nedanstående villkor:

Omfattning
• Marine Bamboos produkter kommer från naturliga plantage där materialet varierar i färg, ådring och utseende. Dess utseende ändras med tiden beroende på underhållsschema, och färgförändring kan därför inte vara ett skäl att göra garantianspråk.
• Microsprickor på ytan och på ändarna kan uppstå och härrör från de olika torkegenskaperna på yta respektive ändar. Dettafenomen är normalt för de flesta träslag, även bambu, och kan inte vara en anledning att göra garantianspråk.
• Vid normal väderlek med torra och våta klimatperioder uppstår microrörelser (krympning/svullnad) i materialet som i sällsynta fall kan ge strävare yta och ge små sprickor över tid. Detta fenomen är normalt för de flesta träslag, även bambu, och kan inte vara ett skäl att göra garantianspråk.
• Dimensionell förändring kan ske efter installation. Detta fenomen är normalt för de flesta träslag, även bambu, och kan intevara en anledning att göra ett garantianspråk.
• Garantin gäller endast vid normal användning. Normal användning innefattar bland annat applicering avprodukten i den funktion som den är designad för.
• Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, olyckor, insektsangrepp, force majeure och skador som orsakas av andra omständigheter som anses ovanliga vid normal användning.
• Garantin täcker inte visuella förändringar orsakade av t.ex bambuns normala utseende, kvistar, missfärgning av ljus, säsongs/klimatrelaterat deformation eller slitage av ytbeläggningen.
• Garantin täcker inte skador till följd av felaktig installation, underhåll, rengöring eller underhåll av ytan samt mekaniska eller kemiska skador.
• Garanti täcker inte skador som orsakats av tredje part (t.ex. transportskador).
• Garantin gäller endast den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas

Garantivillkor
För att kunna utnyttja garantin måste produkten installeras enligt de installationsanvisningar som kommits överens om mellan köpare och säljare. Inga anspråk kan accepteras i fall av felaktig installation.

Garanti
• Denna garanti gäller utöver de juridiska rättigheter köparen normalt har.
• Om en reklamation beviljas före installation av materialet, byts felaktiga produkter ut kostnadsfritt. Inga anspråk kanaccepteras efter installation av materialet om köparen kunde ha upptäckt defekterna före installationen.
• Om defekter uppstår efter installationen så förbehåller sig säljare rätten att antingen reparera defekten eller erbjuda nyttmaterial kostnadsfritt för köparen.
• Om den defekta produkten inte längre finns i produktsortimentet, kommer en motsvarande produkt ur det aktuellasortimentet att erbjudas.
• Utnyttjande av en garantiåtgärd föranleder inte till en ytterligare förlängning av garantiperioden.
• Kostnaden för återinstallation av material och eventuella följdkostnader ingår inte i garantin.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
1 sv