Hörby Bruk och samhället

Hörby Bruk är en viktig aktör i sin närmiljö och är aktiv i relationerna med omgivningen. Vi bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle bland annat genom att samverka med skolor och utbildningar, ett engagemang som är en självklarhet för oss. Varje år välkomnar vi skolbarn, ungdomar och studenter som på olika sätt får inblick i verksamheten och får en förståelse för tillverkningsindustrin. Som stolta ambassadörer för Hörby Bruk vill vi väcka nyfikenhet för hantverkstradition, hållbarhet och kvalitetsprodukter.

Våra mål
  • Hörby Bruk ska årligen ta emot minst 8 praoelever från Hörby kommuns grundskolor.

  • Minst två gånger per år ska Hörby Bruk erbjuda besök för personer från Hörby kommun som står långt ifrån arbetsmarknaden för att visa hur en arbetsplats ser ut och fungerar.

  • Hörby Bruk ska aktivt främja barns rörelse och utelek genom att årligen stötta minst 10 st lokala föreningar som främjar barn i rörelse.
Aktiviteter
  • Som en del av vårt samhällsansvar tar vi emot prao- och APL-elever där vi får möjligheten att rusta dem för framtiden genom att lära eleverna något nytt, visa vilka yrken som finns samt hur det fungerar på en arbetsplats. Men det är även en möjlighet för oss att visa upp företaget och visa varumärket för nästa generation. Genom att skapa en tidig relation försöker vi säkra framtidens kompetensförsörjning så att vi även då kan ha medarbetare med rätt kompetens. ”Dagens prao-elever, morgondagens medarbetare”.
  • Genom att vara en stolt sponsor till våra lokala idrottsföreningar känner vi att vi gör en kraftfull investering i vårt samhälle. Idrottsföreningar ger unga möjlighet att utveckla färdigheter, ledarskap och en sund livsstil. Genom att vi sponsrat föreningar har de haft möjlighet att bland annat åka på Gothia cup, starta ett nytt fotbollslag, genomföra träningsläger, tävlingar och mycket mer.

  • Hörby Bruk brinner även för företagande. Genom ett framgångsrikt näringsliv lägger vi grunden för välståndet och välfärden. Hörby Bruk är en samarbetspartner till NyföretagarCentrum Öresund. Här kan personer som planerar att starta företag få kostnadsfri rådgivning.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
1 sv