Vi på Hörby Bruk

Hörby Bruks ambition är att skapa en god arbetsplats och att bidra till positiva och hållbara samhällsförändringar tillsammans med våra intressenter. Vi arbetar för att säkerställa en god framtid för vår egen verksamhet, våra anställda och samhället som vi är en del av.

På Hörby Bruk vilar vi tryggt i våra värderingar och kärnvärden. Hos oss är alla välkomna och vi värnar allas likas rätt och värde.

Hörby Bruk har en viktig roll som arbetsgivare. Vi tar ett stort ansvar för att bygga en robust och välmående organisation där medarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetsglädje är prioriterade. Det är en grundläggande rättighet för alla anställda. Vi vet att vi blir starkare och bättre tillsammans, och vi är stolta över vårt lagarbete och vår arbetsplats.

Hörby Bruks ledning har tagit fram ett antal policies som beskriver riktlinjerna för hur vi ska skapa en god arbetsplats och främja en kultur präglad av öppenhet, omtanke och respekt.

Våra mål
 • Kontinuerligt arbete för att öka frisknärvaron bland medarbetarna. Målvärdet på 99% ska nås till 2026.
 • Målet är att öka andelen kvinnliga anställda i produktionen till 20% år 2026.

 • Nollvision för arbetsskador.
Aktiviteter
 • Anställdas välmående är av avgörande betydelse för en framgångsrik och hållbar arbetsmiljö. När medarbetare mår bra trivs de bättre på jobbet, är mer engagerade och produktiva. Med detta i åtanke erbjuder därför Hörby Bruk sina anställda bland annat friskvårdsbidrag, massage, fruktkorg, hälsoundersökning mm. Det finns även en aktivitetsgrupp som erbjuder träffar utanför arbetstid för diverse aktiviteter så som frisbeegolf, bowling och smakprovningar. 
  Detta kopplar vi ihop med Agenda 2030, mål 3 God hälsa och välbefinnande. 

 • Vi har en skyddskommitté som är dedikerad att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Vi genomför skyddsronder kvartalsvis för att noggrant inspektera aspekter såsom brandsäkerhet, ergonomiska arbetsstationer, truckvägar, och arbetsbelysning. Samtliga observationer dokumenteras och åtgärder vidtas omedelbart för att främja våra medarbetares säkerhet.

 • Alla genomför utbildningar för att Hörby Bruk ska bli en säker och trygg arbetsplats. Våra medarbetare har genomfört utbildningar som inkluderar hjärt- och lungräddning, brandbekämpning och miljömedvetenhet för att säkerställa vårt engagemang för säkerheten på arbetsplatsen.

 • Vi delar viktig information med alla anställda genom informationstavlor och informations-TV, inklusive nyckelindikatorer (KPI). Dessutom organiserar vi minst två gånger om året informationsmöten där företagets resultat, framtidsplaner och uppdateringar presenteras för att engagera och inkludera alla medarbetare i sitt arbete.

 • Vår robotsvetsgrupp strävar efter ständig kompetensutveckling genom att regelbundet delta i utbildningar inom området. Dessutom investerar vi i kompetensutveckling även på tjänstemannasidan genom att delta i utbildningar och kurser, t ex på handelskammaren.

 • Vi främjar kvinnliga sökande samt att både ledningsgruppen samt styrelsen består av 40 % kvinnor. 
  Detta kopplar vi ihop med Agenda 2030, mål 5 Jämställdhet. 

Våra kärnvärden

Tänka på kunden i första hand.
Vi kallar det Kundfokus.

 • Våra kunder är grunden till vår existens och våra handlingar utgår från deras behov.
 • Vi strävar efter att alltid vara kundens första val och vet att nöjda kunder är det viktigaste vi har.
Trevlig och hjälpsam mot dina arbetskamrater.
Vi kallar det Lagarbete.
 • Ett väl fungerande lagarbete är förutsättningen för en framgångsrik organisation.
 • Vi är alla beroende av varandras insats och är därför lyhörda, vänliga och respektfulla mot varandra.
Alltid göra ditt bästa för företaget.
Vi kallar det Engagemang.     
 • Ett stort personligt engagemang ger goda resultat i verksamheten vilket är en förutsättning för fortsatt tillväxt.
 • Verksamhetens olika delar strävar efter att ständigt förbättras och vi gör det lilla extra för att allt alltid ska bli bra.
Kvalitet i allt du gör.
Vi kallar det Kvalitetskultur.
 • Genom att alltid ha en medvetenhet om kvalitet i alla led, från råmaterial till användande av färdig produkt och leverans, skapar vi produkter som genererar fler och nya nöjda kvalitetsmedvetna kunder.
 • Vi är medvetna om att Hörby Bruk är starkt förknippat med hög kvalitet och vi lever upp till det i varje arbetsmoment.

Policys

Hörby Bruks ledning har tagit fram ett antal policies som beskriver riktlinjerna för hur vi ska skapa en god arbetsplats och främja en kultur präglad av öppenhet, omtanke och respekt. De policies som är ledstjärnor i den dagliga verksamheten är tex:
Uppförandekod
Jämnställdhetspolicy
Arbetsmiljöpolicy 
Integritetspolicy

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
1 sv