Respekt för mänskliga rättigheter

Hörby Bruk producerar det allra mesta på plats i Hörby. Produkter som inte kan tillverkas i Hörby som lekredskap i plast, luftgummihjul och produkter märkta Basic Line köps in från Kina och Taiwan.

Vi har ett ansvar för vår leverantörskedja och ställer krav och har regelbunden uppföljning. Vi är angelägna om att alla våra leverantörer, oberoende av var de finns i världen, följer Hörby Bruks uppförandekod och ser till att produktionen sker i enlighet med internationella, erkända krav på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Vår kvalitets- och miljöpolicy ger en översiktlig beskrivning av vårt system för kvalitets- och miljöledning.

Våra mål
  • Aktivt minska beroendet av Kina för att få bättre koll på värdekedjan genom att årligen plocka hem komponenter och produkter tillverkade i Kina.

  • Code of Conduct ska vara ett levande dokument och revideras vartannat år med start 2024.
Aktiviteter
  • Sen många år tillbaka jobbar Hörby Bruk tillsammans med ett tredje parts företag som regelbundet besöker och kontrollerar våra leverantörer i Kina. Code of Conduct diskuteras och signeras. Vår Code of Conduct är baserad på The Universal Declaration of Human rights, The UN Convention on the Rights of the Child Revision nr: 2 (30th January 2021), The International Labor Organizations (ILO) eight Core Conventions (nr.138, 182, 29, 105, 11, 100, 89, 98)The ILO Occupational Health and Safety Convention (nr. 155) and the EU product-safety legislation. 
    Detta kopplar vi ihop med Agenda 2030, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 


  • Hörby Bruk jobbar långsiktigt med alla leverantörer inte minst med leverantörerna i Kina. Det är viktigt för oss att ha ett nära samarbete med de kinesiska företagen. Valet av leverantörer görs noggrant och ett krav är att de alltid redan har stora och väletablerade kunder i Europa. Personal från Hörby Bruk besöker årligen de större leverantörerna.

  • För ca 10 år sedan infördes punkteringsfria hjul (Flex Lite) som ett alternativ till luftgummihjul på våra produkter. Idag säljs mer än hälften av våra magasinskärror med dessa hjul. Flex Lite hjulen tillverkas i England, medan luftgummihjulen produceras i Kina. Framöver kommer de punkteringsfria hjulen att implementeras på alla skottkärror ämnade för trädgårdsbruk.

  • Sedan några år tillbaka driver Hörby Bruk ett projekt som kallas Exit China. Vi har aktivt påbörjat flytten av komponenter och produkter tillbaka till Hörby Bruk eller till annan leverantör i närområdet. Detta ger oss en bättre kontroll på produktkvaliteten men även en helt annan koll på värdekedjan. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
1 sv