Med
känsla för
hantverk

FÖR BÅDE PROFFS OCH HEMMABRUK

Made in Sweden

Hörby Bruk är ett välkänt varumärke och vi är sedan många år tillbaka marknadsledande på skottkärror i Sverige. Vi är också en ledande producent i Norden på lekredskap för den privata trädgården. Och flera av våra produkter har genom åren blivit välkända klassiker. En anledning till detta är att vi konsekvent kombinerar lång svensk hantverkstradition med modern teknik i vår produktion. Resultatet är en unik kvalitet och ergonomi som inte bara syns utan som också upplevs, år efter år, från generation till generation. Vi är mycket stolta över att föra svensk hantverkstradition vidare in i framtiden.

Läs om vår 100 åriga historia här!  

Varför ska jag välja Hörby Bruk?

Det finns många anledningar att välja oss och våra produkter och här kan ni läsa eller ladda ner vår pdf om detta. 

Våra duktiga medarbetare

Inget företag eller deras produkter är bättre än dess medarbetare. Vi satsar därför på ständig utveckling av såväl anställda som teknik. Det gör att företaget succesivt byggt ut både kontors- och fabrikslokaler som idag omfattar ca 12 500 kvm. Vissa moment i produktionen är helautomatiska och robotstyrda för att komplettera hantverket och all teknikutveckling för kommande produkter sker i 3D-miljö. Med stor kunskap, känsla för detaljer och extrem noggrannhet samt smarta produktionsmetoder, skapar våra duktiga medarbetare unika produkter med mycket hög hantverkskänsla och kvalitet.

Om Hörby Bruk

Hörby Bruk är ett anrikt industriföretag i modern tappning. Sedan 1950 ägs vi av familjen Bergengren och ingår i Futuritaskoncernen. Företaget har AAA-rating sedan flertalet år och en av våra många och stora konkurrensfördelar är att vi alltid har varor på lager – en trygghet för alla våra kunder. Vårt motto är att göra saker enkelt, med passion och med ett högt servicetänkande. Hos oss får du alltid kvalitet, såväl i bemötande som i produkt.

Se filmen om Hörby Bruk

Vår historik

1920 Första smedjan i Ekeby

1926 Första skottkärran tillverkas

1936 Verksamheten flyttas till  Hörby

1950 Familjen Bergengren förvärvar Hörby Bruk

1965 Leksortimentet introduceras

1987 Automationen inleds

1997 Fogelsta förvärvas

2002 Hörby Bruk kvalitetssäkras enligt ISO 9001

2003 Tillverkning startas upp i Fjärran Östern

2011 Hörby Bruk miljöcertifieras enligt ISO 14001

2016 Introduktion av redskap

2017 Investering i automatiserad presslina

2019 Investeringar i nytt lager och måleri

2020 Hörby Bruk 100 år

2021 Automationsinvesteringar i svetshallen

Affärsidé

Hörby Bruk utvecklar, tillverkar och marknadsför användarvänliga, högkvalitativa produkter inom transport, lek och trädgård för professionellt och privat bruk.
Vårt arbetssätt skall kännetecknas av enkelhet, hög servicegrad och ansvarstagande.

Miljöpolicy

Version 5, 2017-10-15

Miljöpåverkan.
Vår verksamhet ger upphov till en viss miljöpåverkan i form av bland annat naturresursförbrukning, avfall, kemikaliehantering och transporter. För att minska vår negativa miljöpåverkan arbetar vi aktivt med att förbättra våra processers miljöprestanda. Detta gör vi eftersom vi vill ta ansvar för hur våra produkter påverkar miljön samtidigt som vi vill skapa ett mervärde till våra kunder.

Dessa punkter arbetar vi med på ett målinriktat och kostnadseffektivit sätt:

 • Följa tillämplig miljölagstiftning samt andra bindande krav som ställs av bland annat våra kunder.
 • Ständigt undersöka alternativa material och produktionsmetoder som kan minska vår belastning på miljön.
 • Hushålla med resurser och material och begränsa användandet av ämnen som medför miljö- och hälsorisker.
 • Verka för en långsiktig kvalitet för att säkerställa en lång livslängd på våra produkter
 • Effektivisera vår energianvändning och i största möjliga utsträckning använda förnyelsebara energikällor.
 • Förebygga risken för föroreningar och arbeta mot ständiga förbättringar
  inom miljöområdet.
 • Öka engagemanget och kunskapen hos såväl anställda som hos ledningen för att säkerställa en hög nivå i miljöarbetet.

 

Copyright

This site, with all the content, is the property of AB Hörby Bruk. AB Hörby Bruk reserve all rights to this material. Downloading or digital copying of content or parts thereof is permitted only to the extent allowed by copyright law, unless otherwise agreed in writing with AB Hörby Bruk. 

 

Kvalitetspolicy

Version 5, 2017-10-15

Hörby Bruk står för trygg, stabil och långsiktig kvalitet.
Detta ska vi uppnå genom att med hjälp av vår kompetenta personal ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet för att på bästa sätt leverera högkvalitativa produkter.

 

Detta innebär att:

 • Våra kunder litar på att våra produkter lever upp till förväntningarna, att leveranserna är korrekta och kommer i tid och att vi ger bra service.
 • Vi är engagerade och känner ansvar för att det arbete som vi lämnar från oss är rätt utfört.
 • Vi arbetar ständigt för att överträffa de krav och förväntningar som ställs på oss från så väl kunder som andra intressenter.
 • Vi utvecklar produkter och tillverkningsmetoder som tillgodoser säkerhet och användarbehov och som möjliggör rationell tillverkning.
 • Våra leverantörer väljs för långsiktiga och stabila relationer där leverantörens förmåga utnyttjas på bästa sätt.
 • Vi förbättrar ständigt våra produkter och arbetssätt.

 

Trademarks

AB Hörby Bruk has registered the trademarks:

 • CANCAN
 • EKEBYKÄRRAN

The names are protected under trademarks law. It is prohibited to use or register identical or similar names to AB Hörby Bruk´s.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
1 sv