Integritetspolicy för Hörby Bruk

Allmänt

AB Hörby Bruk är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Denna policy anger vilka uppgifter AB Hörby Bruk samlar in, hur de hanteras och vad de används till.

Uppgifter som omfattas av denna policy

Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer. Det spelar ingen roll om uppgifterna tillhör en privatperson eller en person i en yrkesroll.

När samlas uppgifterna in och vilka uppgifter sparas?

AB Hörby Bruk samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Det kan till exempel innebära att de krävs för att kunna uppfylla ett avtal med, eller en begäran från, den som får sina uppgifter registrerade. AB Hörby Bruk samlar själva inte in ytterligare information om den registrerade än den som den registrerade själv anger. De uppgifter som är obligatoriska att lämna vid en beställning i webbshopen märks särskilt ut och en beställning går inte att genomföra om de inte fyllts i. Övriga uppgifter sparas endast om den registrerade frivilligt fyllt i dem. 

AB Hörby Bruk samlar normalt sett in de personuppgifter som framgår när du (fysisk eller juridisk person):

  • registrerar dig som kund i vår webshop (avtal)
  • ingår avtal med AB Hörby Bruk, till exempel som kund eller leverantör (avtal)
  • anmäler dig till prenumerationstjänst för till exempel nyhetsbrev (samtycke)
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning eller praktik hos oss eller
  • besöker oss på AB Hörby Bruk, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. (samtycke)

Ändamål med att spara uppgifterna

AB Hörby Bruk är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss enligt ovan. Då godkänner du även att AB Hörby Bruk lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service. Uppgifterna sparas även för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen. AB Hörby Bruk kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.  

I det fall du kontaktar oss men inte räknas som kund enligt stycket ovan, används dina uppgifter endast för de ändamål som uppgifterna lämnats för. Det kan till exempel röra förfrågningar, ansökningar till lediga tjänster eller deltagande i enkäter och undersökningar.

Du kan närsomhelst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från AB Hörby Bruk.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det krävs för att uppfylla åtaganden gentemot dig som kund. Det kan inkludera leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och kreditkortsbetalning i webshopen. När det gäller betalningsfunktionen i vår webshop sker den genom Klarna. All överföring vad gäller betalningen är krypterad vilket även är säkerställt av Klarna. Du kan läsa mer om Klarnas dataskyddsinformation här:  https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy?_ga=2.41115490.1716802531.1561382120-634889191.1539767376 

De IT-system AB Hörby Bruk använder är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas.

Uppgifter som lämnas i samband med att du söker anställning eller praktik hos oss sparas i 12 månader och raderas sedan.

Dina rättigheter

Den vars personuppgifter samlats in har årligen rätt att få ett utdrag från AB Hörby Bruk som visar vilken information vi lagrat om dig och hur informationen används. En sådan begäran ska vara skriftlig. Du har rätt att ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade i det fall felaktiga uppgifter har registrerats. AB Hörby Bruk vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och användning och har även en intern IT-säkerhetspolicy för att undvika incidenter.

Den vars personuppgifter finns registrerade hos AB Hörby Bruk har rätt att begära överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller uppgifter som den registrerade lämnat medvetet och aktivt samt information som tillkommit av den registrerades verksamhet. Begäran ska vara skriftlig.

Länkar och sociala medier

Alla besökare bör vara medvetna om att våra webbplatser kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Detsamma gäller om du delar information från vår hemsida på andra plattformar som sociala medier. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

Cookies

Allmänt

Webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

Cookies används som verktyg bl.a. för att:

  • lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
  • koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
  • möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas
  • koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och annonsnätverken
  • samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden.

Cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom webbläsaren och att surfa på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion och för mer information se http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/. Väljer du att inte ta emot cookies alls kan det påverka hur webbplatsen fungerar i din webbläsare.

Google har utvecklat en plugin för de vanligaste webbläsarna som gör att det går påverka att Google Analytics inte loggar och sparar information om besökaren på en webbplats. Om du inte vill att Google Analytics ska få spara information om ditt besök på monitor.se, kan du hämta och installera denna plugin under denna länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Hörby Bruks hemsida

På denna webbplats används cookies för att mäta trafik och med hjälp av webbtjänsten ”Google Analytics” som använder cookies samlas besöksstatistik på webbplatsen in. Denna information används sedan i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelse. Webbplatsen använder också temporära cookies som lagras så länge som webbläsarens session är aktiv. Dessa krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Notera att denna webbplats endast använder cookies för att förenkla för användaren och för att möjliggöra full funktionalitet.

AB Hörby Bruks webshop

På denna sida används sessionskakor för Artikelmenyn. Det kan också förekomma tredjepartskakor från Google för besöksstatistik i Google Analytics beroende på uppsättning. Kontakta oss för mer information.

En sessionskaka skapas då en besökare är inne på en av våra webbsidor. Den lagras då temporärt i besökarens dators. Sessionskakan försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information såsom postadress eller namn kommer att sparas om besökaren.

Webshopen använder cookies för att hantera inloggade användare och deras varukorgar. Den information som sparas i cookies beror på om du som användare är inloggad eller ej.

Uppdatering av policy

Denna policy kan komma att ändras eller kompletteras vid behov och det är därför bra att återkommande gå igenom policyn. Längst ner på sidan anges vilka datum policyn har uppdaterats.

Kontaktuppgifter

Vid synpunkter, klagomål eller frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Eva Sandberg
0415-167 77
070-331 14 40
eva.sandberg@horbybruk.se

Den som anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot dataskyddsförordningen GDPR har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
1 sv